Hubungi Kami

BEKAM HAMAZ BANGI

No. 1-53A, Jalan 8/35, Seksyen 8, 43650 Bandar Baru Bangi.

011 – 1123 2126 / 03 – 8210 9557

BEKAM HAMAZ SHAH ALAM

13-3, Tingkat 3 Jalan Serai Wangi G 16/G, Seksyen 16, 40200 Shah Alam, Selangor.

011 – 2110 4544